Asociația Părinților elevilor din Școala Nr.150 – București (APS150) a fost înființată în anul 2016, de un grup de părinți din școală. APS150 este un ONG, o entitate juridică constituită în mod legal.

Asociația Părinților din Școala Gimnazială Nr 150 este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

APS150 a apărut din dorința de a deveni un sprijin și un partener pentru școală, pentru primărie, pentru inspectoratul școlar, dar mai ales pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.150 și pentru părinții acestora. APS150 își dorește să demareze și să sprijine orice parteneriat de pe urma căruia beneficiarii direcți sau indirecți să fie elevii școlii.

APS150 își dorește să afle și să sprijine toate dorințele, doleanțele, propunerile, ideile elevilor, părinților, cadrelor didactice și să le prezinte, dar și să le susțină, în fața factorilor de decizie (școală, primărie, inspectorat, sau alte instituții).

De la înființarea acesteia ne-am străduit să oferim părinților elevilor Școlii Gimnaziale Nr.150 tot sprijinul-prin care să contribuie la îmbunătățirea comunității de învățare din unitatea noastră,

-prin implicarea în proiecte extrașcolare dedicate elevilor,

-prin implicarea în soluționarea unei bune desfășurări a activităților școlii

-prin îmbunătățirea condițiilor de funcționare a bazei materiale a școlii,

-prin susținerea în activitatile proiectelor în care elevii școlii sunt implicați.

-realizarea în parteneriat cu școala a unor concursuri și proiecte organizate de către cadrele didactice;

-susținerea prin achiziția de dotări și materiale necesare în diferite activități.

În acești ani școlari, am sprijinit Asociația de Părinți a elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 150 în actiunea de atragere de fonduri prin mecanismul de 2%.

Asociația de Părinți a elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 150 susține prin sponsorizări din fonduri proprii sau oferite de către companii, proiecte și activități diverse:

-premierea și sprijinirea elevilor pentru rezultatele obținute la concursuri și în proiecte;

-realizarea în parteneriat cu școala a unor concursuri și proiecte organizate de către cadrele didactice;

-susținerea prin achiziția de dotări și materiale necesare în diferite activități.

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DIN ȘCOALA  NR. 150 – BUCUREȘTI

Cod de Identificare Fiscala (CIF): 35951831

Cont (IBAN): RO75 INGB 0000 9999 0591 1129

Formular colectare 2%

Asociația părinților nu are un site dedicat, dar o puteți găsi pe Facebook, aici. Pentru anunțurile curente, dând like veți primi periodic știrile și anunțurile despre inițiativele și activitățile realizate, postate pe această pagină dar și acces la resurse de informații și consiliere pentru părinți și elevi.

Campionatul Parintilor din Scoala Gimnaziala Nr.150

organizat de Asociatia Parintilor din  Scoala 150 în colaborare cu Scoala Gimnazială Nr.150

se desfășoara in perioada octombrie 2023 – mai 2024